Din viktigaste investering

I dagens allt hårdare konkurrens blir det allt viktigare att lyckas med sin marknadsföring och stärka sitt varumärke. Vi hjälper dig att lyckas! Du får hjälp med allt från profilering, positionering, annonser, trycksaker, e-marketing, hemsidor, grafisk formgivning och fotografier mot ett vinnande varumärke.

Vad behöver du hjälp med i din marknadsföring?

 • Grafisk formgivning
  Vi formger annonser, trycksaker, logotyper, produktförpackningar och mycket mer.
 • Grafiska profiler och identiteter
  Vi skapar tydliga profilprogram efter varumärkets kärnvärden för tydlig profilering
 • Marknadsstrategier och planer
  Vi utvecklar effektiva marknadsförings-strategier för god avkastning
 • Kommunikationsplaner och strategier
  Vi planerar din kommunikation med rätt information till rätt- person, plats och tid
 • Reklam, kampanjer och trycksaker
  Vi fixar allt från enkla trycksaker och reklamannonser till större kampanjer
 • E-marknadsföring och sociala nätverk
  Vi ser till att din marknadsföringssatsning på Internet ger resultat
 • Copywriting, PR och information
  Vi formulerar ditt budskap med träffsäker tydlighet till rätt målgrupp
 • Positionering - intern och extern
  Vi ökar medvetandet om ditt varumärke i omgivningen och organisationen
 • Varumärkesutveckling / Branding
  Vi utformar en reell och strategisk plattform som vårdar och utvecklar ditt varumärke
 • Ompositionering och implementering
  Vi lotsar dig igenom en omprofilering och etablering av ditt nya varumärke
 • Reklamblad eller annonskampanjer
  Vi väljer rätt metod, kanal och typ för att att marknadsföra ditt företag, produkt eller tjänst på ett optimalt sätt.

Din viktigaste investering

I dagens allt hårdare konkurrens blir det allt viktigare att lyckas med sin marknadsföring och stärka sitt varumärke. Vi hjälper dig att lyckas! Du får hjälp med allt från profilering, positionering, annonser, trycksaker, e-marketing, hemsidor, grafisk formgivning och fotografier mot ett vinnande varumärke.

Vad behöver du hjälp med i din marknadsföring?

 • Grafisk formgivning
  Vi formger annonser, trycksaker, logotyper, produktförpackningar och mycket mer.
 • Grafiska profiler och identiteter
  Vi skapar tydliga profilprogram efter varumärkets kärnvärden för tydlig profilering
 • Marknadsstrategier och planer
  Vi utvecklar effektiva marknadsförings-strategier för god avkastning
 • Kommunikationsplaner och strategier
  Vi planerar din kommunikation med rätt information till rätt- person, plats och tid
 • Reklam, kampanjer och trycksaker
  Vi fixar allt från enkla trycksaker och reklamannonser till större kampanjer
 • E-marknadsföring och sociala nätverk
  Vi ser till att din marknadsföringssatsning på Internet ger resultat
 • Copywriting, PR och information
  Vi formulerar ditt budskap med träffsäker tydlighet till rätt målgrupp
 • Positionering - intern och extern
  Vi ökar medvetandet om ditt varumärke i omgivningen och organisationen
 • Varumärkesutveckling / Branding
  Vi utformar en reell och strategisk plattform som vårdar och utvecklar ditt varumärke
 • Ompositionering och implementering
  Vi lotsar dig igenom en omprofilering och etablering av ditt nya varumärke
 • Reklamblad eller annonskampanjer
  Vi väljer rätt metod, kanal och typ för att att marknadsföra ditt företag, produkt eller tjänst på ett optimalt sätt.

Grafisk profil

Grafisk profil

För en organisation, eller ett företag är de grafiska uttrycken – logotyp, profilfärger, typografi, bilder etc – viktiga verktyg för att tydliggöra den egna profilen – och därmed kan man påverka hur man i slutändan uppfattas av omvärlden. De grafiska elementen bidrar till att stärka företagets image. De skapar, rätt nyttjade, förtroende för verksamheten. Grunden för omvärldens syn på företaget eller organisationen, är att vara tydliga i sin profilering. Genom att konsekvent använda de grafiska reglerna stärker ni ert »varumärke« och ökar uppmärksamhetsvärdet.

Grafisk profil: logotyp,grafisk identitet, typsnitt, färger, bilder, texter

 • Vi skapar tilltalande och tydlig grafiska profil som talar om för konsumenten vem du eller vilken produkten är!

Grafisk profilmanual: riktlinjer för logotyp, grafiska element, typsnitt, färger, bilder, texter

 • Vi skapar en funktionell och enhetlig grafisk profilmanual, för både tryck och webb, som är lätt att följa.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss »

Varumärke

Varumärke

En av de viktigaste tillgångarna ett företag har är dess Varumärke. Det är mycket viktigt att dess identitet vårdas och utvecklas i linje med varumärkets kärnvärden för att inte missleda kunder och dess image om varumärket.

De som satsar målmedvetet på sitt varumärke har betydligt högre rörelsemarginal än de som inte gör det.

Varumärket är ett löfte om konsekventa upplevelser. Ett enhetligt uttryck för varumärket kommer att förstärka alla aspekter av företagets närvaro på marknaden. Ett konsekvent och likformigt visuellt språk, inklusive den fysiska varumärkesidentiteten, kommer med tiden, på ett unikt och väl igenkännligt sätt, att ge uttryck för varumärket.

Vad är ett varumärke?

Varumärket skapas av företaget, uppfattas av omvärlden

Under de senaste årtiondena har företagsledningar alltmer fått upp ögonen för varumärkens ökade betydelse. Därför har det blivit minst lika viktigt att kontrollera och följa varumärkets värde, liksom man bevakar andra tillgångar i en organisation. Ett varumärke består inte bara av reklam, utan allt som företaget gör och säger påverkar varumärkets värde och anseende.

Varumärket kan sägas vara den bild som företaget skapar i sin omvärld. Bilden skapas i hjärta och hjärna hos intressenterna i en ständigt pågående process. Den bygger på egna och andras uppfattningar samt på den kommunikation som hela tiden förmedlas från företaget. Varumärket blir starkt om bilden av företaget är tydlig, om uppfattningar och kommunikation går hand i hand och om företaget lever i samklang med samhällets förväntningar.

Ett varumärke är auditivt (namnet), visuellt (logotyp, symbol och den grafiska profilen), legalt (engelskans trademark) och konceptuellt (engelskans ”branding”). Det finns företagsvarumärken, produktvarumärken och personvarumärken.

Oavsett om företaget arbetar med att bygga sitt varumärke eller ej, skapas en bild och en uppfattning om företaget. De företag som aktivt bygger sina varumärken kan påverka bilden, medan de som inte gör någonting, ger omvärlden fri tolkningsrätt. Det är inte alldeles säkert att bilden som skapas blir den önskade.

Varumärket bär på ett långsiktigt löfte till kunder och omvärld. Det gäller att leva upp till löftet och inte göra intressenterna besvikna, något som i så fall kan få omfattande ekonomiska konsekvenser.

LimeTree Production tar fram kommunikationspolicys och kommunikationsplaner, budskap, identifierar målgrupper, strukturerar informationsarbetet, hjälper till vid val och uppbyggnad av lämpliga kommunikationskanaler, mm.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss »

Image

Image

Företagets image handlar om hur man vill bli uppfattad av omvärlden, vilka signaler man skickar ut, hur man profilerar sig. Image är begreppet för hur man blir uppfattad i praktiken, hur omgivningen ser på oss. Idealet är givetvis när profileringen går hand i hand med den image vi har. Men så är det inte alltid. Imagen skapas hos mottagaren. Organisationens roll är att påverka den förmedlade bilden, men de kan inte bestämma hur den ska se ut. Eftersom individen skapar sig en uppfattning baserad på alla olika intryck kan man säga att imagen, den bild som individen har av en organisation är baserad inte bara på visuella intryck men även allt som en organisation gör oh säger.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss »

Kampanjer

Kampanjer

Marknadsföring med mervärde i fokus

Marknadsföringskampanjer som reklamkampanjer och annonskampanjer kan se helt olika ut från gång till gång och från företag till företag och beroende till vilka målgrupper reklamen riktar sig till. Vårt syfte är att alltid skapa reklam och marknadsföringsaktiviteter som ger mervärde - få ut mer för pengarna och sälja mer.

Reklam eller annonskampanjer?

Reklam och marknadsföring kan kräva en ansenlig budget och det finns många olika marknadsföringskanaler och strategier att välja mellan. Därför är det viktigt att se till att marknadsföringssatsningen ger det resultat man efterstävar - få valuta för pengarna. Vi hjälper ditt företag att nå ut med ert budskap till era kunder och bidrar till att öka er försäljning. Vi gör allt från mer omfattande reklam- och annonskampanjer till enstaka annonser i tidningar, mindre trycksaker och reklambanners på Internet.

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss »

Trycksaker

Trycksaker

Vi gör dig synlig med stil

Trots Internets stora betydelse för kommunikation med kunderna är fortfarande tryckmaterial ett viktigt medium. Både som reklam, information och inom korrespondens.

Vi gör allt från idé, formgivning, copywriting, fotografier, bildbehandling, illustrationer till tryckning på ett kostnadseffektivt och konstruktivt sätt efter behov. Du får trycksaken direkt till din adress i Sverige.

Trycksaker - Möjlighet att synas:

 • visitkort
 • brevpapper
 • kuvert
 • reklamblad
 • foldrar
 • broschyrer
 • affischer
 • profilprodukter och kläder
 • dekaler
 • skyltar
 • kund och personaltidningar
 • roll-ups
 • vepor
 • banderoller

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss »

Copy

Copywriting

Träffsäkra texter och bra idéer

Oavsett hur fint utformad en reklamprodukt än är så säljer den inte om texten inte är bra. Jag arbetar fram bra reklamidéer och träffsäkra texter - texter som väcker intresse och som gör att folk tar till sig ditt budskap.

Översättningar

Vi hjälper även till med översättningar på engelska, ryska och ukrainska.

Vi skriver träffsäkra texter och kommer på lönande idéer till:

 • annonser
 • utomhusreklam/affischer
 • direktreklam (DR
 • direktmarknadsföring (DM)
 • butiksreklam
 • broschyrer
 • foldrar
 • webbsidor
 • webbannonser
 • kampanjsajter

Behöver du hjälp? Tveka inte att kontakta oss »

Företagsinformation

LimeTree Production | Webbyrå | Reklambyrå | Fotobyrå

Levererar kommunikationslösningar som ger mervärde sedan 1998.

Öppettider

Kontorstider
Måndag- Fredag: 08.00- 18.00
Lördag- Söndag: Enligt ö.k

Support
Måndag- Söndag: 24/7

Kontakta mig

: +46 (0) 703 22 37 57
:
: andreas.h.lind
: LimeTree
: @limetree_se
: andreas.h.lind

Back to top